OttaCup

Otta cup 2023

Da har vi sendt ut invitasjon til Otta cup 2023.

Hvis det er noen som ikke har fått invitasjon så send e post til: post@ottail.no

Påmelding er åpen. Noen klasser blir fort fulle, så her er det først til mølla!

Turneringsregler

REGEL 1: SPILLEBANEN

a) Størrelsen er 40 m x 20 m. Dekket er av typen PULASTIC. Bare innendørssko som ikke setter merker, er tillatt brukt.

b) Oppmerking som håndballbane. En innbyttersone finnes rett ut for innbytterbenken.

c) Målene er 7'er mål på 5 x 2 m.

d) Målfeltet ligger innenfor 6 m-linjen på håndballbanen, og regnes som straffefelt.

e) Straffesparkmerket er rett foran mål på 7 m-merket (straffemerket for håndball).

REGEL 2: BALLEN

Det benyttes Select Futsal ball. I klasse 11/12 år benyttes mindre type futsal ball, betegnes 13.

REGEL 3: SPILLERE

A) SPILLEBERETTIGELSE

Alle spillere som brukes i OttaCup må være spilleberettiget av den klubben spilleren deltar for. «Gjestespillere» tillates ikke. Klubber og spillere må være registrert i NFF. Samarbeidslag må ha vært registrert i NFF gjennom sesongen.

B) ANTALL

Ingen spillere kan benyttes på flere lag i turneringen samme helg i samme klasse, med unntak av målvakt. Målvakta kan i så fall ikke stille som utespiller på noen av lagene. Det kan benyttes 5 spillere inkludert målvakt på banen samtidig. Se ellers Info vedr. Spillerberettigelse – dispensasjoner

C) INNBYTTE

Innbytte skal bare skje i innbyttersonen foran benken. En spiller kan ikke komme inn før den som erstattes har passert sidelinja i innbyttersonen.

D) ØVRIGE BESTEMMELSER

Ved uteblivelse eller for sent fremmøte til kampstart, vil motstander bli tilkjent seier 1–0. Kampen vil også bli avbrutt dersom et av lagene pga. utvisninger/skader ikke har minst en utespiller og en målvakt på banen. Overordnet jury avgjør utfallet av kampen. Hvis et lag trekker seg fra turneringen før de har spilt ferdig gruppekampene, blir motstander tilkjent seier med 1 – 0 i alle spilte og uspilte kamper.

E) STRAFF VED FEIL INNBYTTE

Kommer en spiller under bytte inn på banen før den som skal erstattes er helt utenfor linjen i innbyttersonen, kan dommeren stoppe kampen. Dommeren kan gi spilleren advarsel/gult kort. Bytter en eller begge spillerne utenfor innbyttersonen, kan dommeren stoppe kampen og gi spilleren(e) advarsel/gult kort. I begge tilfellene kan dommeren vurdere om kampen skal stoppes straks eller om advarsel gis ved første stopp i spillet. Laget som har brutt innbyttereglene, skal ikke ha fordel av at spillet ble stoppet. Spillet skal gjenopptas ved at motstanders lag får et indirekte frispark hvor feil innbytte har funnet sted.

REGEL 4: UTSTYR ETC.

A) FOTTØY

Spillere og lagledere skal bruke innendørssko som ikke setter merker eller på annen måte medfører skader på gulvet. Bruk av utesko i hallen medfører bortvisning.

B) LEGGSKINNER

Spillere uten leggskinner blir bortvist fra kampen.

C) DRAKTER

Som i de vanlige reglene. Ved draktlikhet vil bortelaget få utdelt overtrekksvester i spillertunell.

D) DOMMER

Som i de vanlige reglene. Linjedommer brukes ikke.

REGEL 5: SPILLET

A) SPILLETS BEGYNNELSE

Hjemmelag starter med ballen. Motstander skal være minst 5 m fra ballen. Den spiller som foretok avspark, kan ikke berøre ballen før en annen spiller har berørt ballen.

B) BALLEN UT AV SPILL

Ballen er ute av spill når den er utenfor sidelinjen eller bak mål. Den er også ute av spill når den går opp på tribune, etc. Spillet gjenopptas med målkast når ballen er bak mål og innspark når den er utenfor sidelinjen eller oppe på tribune. 4 sekundersregel gjelder. 

C) OFFSIDE

Anvendes ikke.

D) FRISPARK

Indirekte frispark innenfor straffesparkfeltet tas på nærmeste punkt på 6 m-linjen. Motstander skal være minst 5 m fra ballen. 4-sekundersregel anvendes.

E) STRAFFESPARK

Tas på 7 m-merket rett foran mål. Andre spillere skal være minst 5 m bak straffemerket.

F) Innkast

Erstattes av innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte på innspark. Innspark skal tas direkte på den gule sidelinjen. I OttaCup dømmes innspark når ballen spilles opp på tribunen eller utenfor side og kortlinje. Innspark tas på følgende måte:

 1. Standben på eller utenfor sidelinja
 2. Ball i ro
 3. Motstander minst 5 m fra ballen
 4. 4-sekundersregel anvendes. Hvis det brukes lengre tid går ballen til motstander.
 5. Spiller som tar innspark kan ikke berøre ballen før en annen spiller har berørt ballen

G) MÅLSPARK

Målspark erstattes med målkast. Målkast kan bare utføres av målvakten. Målkast tas riktig på følgende måte:

 1. Tas innenfor eget straffesparkfelt
 2. Kan ikke kaste forbi midtlinjen på banen uten at ballen berører gulvet eller annen spiller utenfor eget straffesparkfelt
 3. Kan ikke kaste til seg selv innenfor/utenfor straffesparkfeltet for deretter å sette ballen i videre spill.
 4. 4-sekundersregel anvendes

Merk! Når målvakten redder/vinner ballen uten at den har vært bak dødlinjen, kan ballen kastes over midtlinjen eller legges ned på gulvet for så å settes i spill.

H) TILBAKESPILL

Som utendørsregler.

I) HJØRNESPARK

Som utendørsregler – Motspiller skal være minst 5 m fra ballen.

J) 4-SEKUNDERS-REGELEN

Når ballen har vært ute av spill, har spilleren med ballen 4 sekunder på å sette spillet i gang etter at dommeren har gitt signal. Hensikten er at ballen skal komme hurtig i spill og at taktisk uthaling av spilletiden skal unngås. Dommeren avgjør når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet. Det skal tas hensyn til alder og ferdigheter i de yngste klassene. Dersom tidsrammen på 4 sekunder overskrides går ballen til motstanderlaget. 

REGEL 6: STRAFF OG OVERTREDELSER

A) DIREKTE FRISPARK

I tillegg til de vanlige 9 forseelsene som i utendørsregler straffes med direkte frispark (evt. straffespark), gir følgende forseelser direkte frispark (evt. straffespark):

1. Farefullt spill ved vegg.

2. Glidetakling eller forsøk på glidetakling

Merk! Hvis sluttsignalet går før frisparket/straffesparket er tatt, skal frisparket/straffesparket likevel tas. Ballen kan ikke gå via medspiller og i mål.

B) INDIREKTE FRISPARK

Dømmes etter vanlige utendørsregler, men med følgende presiseringer:

1. Feil innbytte. Indirekte frispark tas hvor feil innbytte har funnet sted

2. Feil utført utkast over midtlinjen. Indirekte frispark tas på midtlinjen

3. Brudd på 4 sekundersregelen

4. Feil igangsetting av målmann når ballen ikke har vært bak dødlinjen. Indirekte frispark tas på midtlinjen.

Merk! Hvis sluttsignalet går før frisparket er tatt, skal frisparket tas direkte. Ballen kan ikke gå via medspiller og i mål.

C) ADVARSEL – GULT KORT

Som i de vanlige regler med følgende presisering:

 1. Kan gis til spiller(e) ved feil utført innbytte
 2. Kan gis til lagleder(e)/spillere(e) ved utilbørlig – usportslig oppførsel på innbytterbenken under kamp.
 3. Ett gult kort medfører ikke midlertidig utvisning

Merk! For å unngå at det oppnås fordel i spillet ved feil innbytte, kan dommer vurdere å vente til stopp i spillet før advarsel gis.

To gule kort (dvs. gult kort i to forskjellige kamper) gir automatisk utestengelse i neste kamp.

D) UTVISNING – RØDT KORT

Som i de vanlige reglene med følgende presisering:

 1. Utvist spiller kan ikke komme tilbake i kampen, og kan ikke sitte på innbytterbenken
 2. Straffen skal sones i sekretariatet gjennom resten av kampen
 3. Laget må spille med færre spillere i 3 min. regnet fra når spillet gjenopptas
 4. Laget kan sette inn ny spiller på tegn fra kampsekretariat
 5. Kan gis til lagleder(e) / spillere(e) for gjentatt utilbørlig – usportslig oppførsel på innbytterbenken under kamp
 6. I klassene alle klasser gir rødt kort automatisk en kamps karantene. Dommer skal avgi rapport om hendelsesforløpet. Ved alvorlige forseelser kan juryen gi strengere straff.
 7. Lagleder(e) har ansvar for at juryens vedtak følges opp

E) TAP AV KAMP

Hvis det benyttes overårige spillere på banen, medfører dette tap av kampen med 1 – 0. Motstanderen får 3 poeng.

REGEL 7: KAMPENES VARIGHET

A) INNLEDENDE RUNDER

1 x 14 min

B) SLUTTSPILLKAMPER (1/8-FINALER, 1/4-FINALER , SEMIFINALER OG FINALER)

1 x 14 min. + evt. Golden goal – første mål vinner og kampen blåses av.

TURNERINGEN

Lagene deles inn i puljer for hver klasse. Innledende kamper gir 3 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort. I klasse 11/12 år kan ekstra spiller settes inn når motstander leder med 4 mål eller mer.

KLASSENE G12 OG J12

Det kåres ikke vinner og det spilles ikke sluttspill i denne klassen. Det skrives ikke ut tabeller.

ALLE KLASSER UTENOM G12 OG J12

Se kampoppsett.

TABELL

Tabellrekkefølge i klassene for klassene G14, J14, G16, J17, G 21, J19/dame sorteres etter vanlige regler.

 1. Poeng
 2. Målforskjell
 3. Flest scorede mål
 4. Innbyrdes oppgjør
 5. Loddtrekning

SLUTTSPILL

KLASSE J12 OG G12

Det kåres ikke vinner og det spilles ikke sluttspill i disse klassene.

KLASSENE J 13, G14, J 15, G16, J17 J19/DAME og G 21.

I sluttspillet spilles det cup. Ved uavgjort spilles det «golden goal». Det laget som scorer først vinner. I «golden goal» må hvert lag ta ut en spiller for hvert minutt mens spilleforlengelsen pågår helt til 2 spillere gjenstår. Den ene skal være målvakt, og ha avvikende farge på spilletrøya. Bytting av spillere i spilleforlengelsen er ikke tillatt. Spilleforlengelsen pågår til kampen er avgjort.

Ved utvisning når det gjenstår to spillere på banen, må laget fortsette med bare en spiller.

DISPENSASJONER

 I klassene J12 og G12 kan det gis dispensasjon for maksimalt en overårig spiller pr. påmeldt lag. Denne spilleren må ha hatt dispensasjon fra kretsen til å spille på laget gjennom sesongen. I klasse fra 13 år og oppover gis det dispensasjon av følgende forhold: sosiale årsaker og medisinske årsaker. Denne spilleren må ha hatt dispensasjon fra kretsen av nevnte årsak gjennom sesongen. Dispensasjon må og skal framvises for arrangør. Det gis dispensasjon for maks 1 spiller pr påmeldte lag. Overårig spiller kan ikke i samme helg spille for lag i egen aldersklasse eller høyere.

LEVERING AV PROTEST

Protest skal leveres skriftlig til turneringsleder senest 30 min etter at kampen er avblåst. Protestgebyr kr 500,– skal vedlegges protesten. Juryen vil bli innkalt for å behandle protesten. Juryens vedtak er endelig og kan ikke ankes. Vedtak vil bli meddelt skriftlig til de impliserte parter. Uansett utfall av behandlingen har det lag som legger inn protest, ikke krav på å få refundert protestgebyr.

INHABILITET

Et jurymedlem kan ikke delta på jurymøte som behandler protest som involverer egen klubb. Varamann vil bli innkalt.

GENERELT

For øvrig gjelder NFF’s lover og reglement for utendørs fotball.

Påmelding

Påmeldingsavgift

Kr. 1750,– for alle lag. Lag som ikke ønsker overnatting og mat betaler bare påmeldingsavgift. Laget får tildelt adgangstegn for inntil 13 spillere samt 2 ledere.

Hvert sjette lag fra samme klubb har gratis påmeldingsavgift.

Deltagerkort

A-KORT KR 950,– SOM DEKKER

 • Overnatting
 • 6 måltider
 • Adgangstegn til begge haller og garderober.

Det er ett gratis A-kort pr. lag som bestiller overnatting.

Lag som ikke får plass, får melding om at de blir satt på venteliste.

Lag som trekker seg etter 15. oktober, får ikke tilbake påmeldingsavgift og blir ilagt et gebyr på kr 3 000,-.

Det er ett gratis A-kort pr. lag som bestiller overnatting.