OttaCup

Gode tilbud under Otta cup!

Alle med deltager armbånd tilbys gode tilbud fra følgende firma: Sport 1 Holum Otta. -20% på en valgfri vare. Det ligger en verdikupong til hver spiller i lagpose. Kafe Lyst på Amfi Otta gir 25% rabatt på valgfri Pizza fra 11.00-17.30. Pillarguri Cafe : Åpningstider: Kafe og Pizzaservering: Fredag 10-20 (matservering ala carte 11-19) Lørdag […]

Jury

Helg 1

Navn Klubb Kontakt
 Atle Jensen  Redalen il 95118617 
 Erik Sæther  Oppdal il 93204600 
 Kjersti Tangen Faaberg   98076530
 Pål Kristian Moen Varamedlem  Otta il  97084081

Helg 2

Navn Klubb Kontakt
 Kjetil Volent  Astor  99489975Roar)
 Roger Nestaas  FK Toten  
 Morten Strandengen  Biri  97044100
 Rune Killi  Otta il  41630609

Turneringsregler

REGEL 1: SPILLEBANEN

a) Størrelsen er 40 m x 20 m. Dekket er av typen PULASTIC. Bare innendørssko som ikke setter merker, er tillatt brukt.

b) Oppmerking som håndballbane. Innbytte skal foregå rett forran innbytterbenken.

c) Målene er 7'er mål på 5 x 2 m.

d) Målfeltet ligger innenfor 6 m-linjen på håndballbanen, og regnes som straffefelt.

e) Straffesparkmerket er rett foran mål på 7 m-merket (straffemerket for håndball).

REGEL 2: BALLEN

Det benyttes Select Futsal ball type Super TB

REGEL 3: SPILLERE

A) SPILLEBERETTIGELSE

Alle spillere som brukes i OttaCup må være spilleberettiget av den klubben spilleren deltar for. «Gjestespillere» tillates ikke. Klubber og spillere må være registrert i NFF. Samarbeidslag må ha vært registrert i NFF gjennom sesongen.

B) ANTALL

Ingen spillere kan benyttes på flere lag i turneringen samme helg i samme klasse, med unntak av målvakt. Målvakta kan i så fall ikke stille som utespiller på noen av lagene. Det kan benyttes 5 spillere inkludert målvakt på banen samtidig. Se ellers Info vedr. Spillerberettigelse – dispensasjoner

C) INNBYTTE

Innbytte skal bare skje rett  foran benken. En spiller kan ikke komme inn før den som erstattes har passert sidelinja foran benken. Innbyttere skal sitte på benken når de ikke deltar i spillet.

D) ØVRIGE BESTEMMELSER

Ved uteblivelse eller for sent fremmøte til kampstart, vil motstander bli tilkjent seier 1–0. Kampen vil også bli avbrutt dersom et av lagene pga. utvisninger/skader ikke har minst en utespiller og en målvakt på banen. Overordnet jury avgjør utfallet av kampen. Hvis et lag trekker seg fra turneringen før de har spilt ferdig gruppekampene, blir motstander tilkjent seier med 1 – 0 i alle spilte og uspilte kamper.

E) STRAFF VED FEIL INNBYTTE

Kommer en spiller under bytte inn på banen før den som skal erstattes er helt utenfor linjen i innbyttersonen, kan dommeren stoppe kampen. Dommeren kan gi spilleren advarsel/gult kort. Bytter en eller begge spillerne utenfor innbyttersonen, kan dommeren stoppe kampen og gi spilleren(e) advarsel/gult kort. I begge tilfellene kan dommeren vurdere om kampen skal stoppes straks eller om advarsel gis ved første stopp i spillet. Laget som har brutt innbyttereglene, skal ikke ha fordel av at spillet ble stoppet. Spillet skal gjenopptas ved at motstanders lag får et indirekte frispark hvor feil innbytte har funnet sted.

REGEL 4: UTSTYR ETC.

A) FOTTØY

Spillere og lagledere skal bruke innendørssko som ikke setter merker eller på annen måte medfører skader på gulvet. Bruk av utesko i hallen medfører bortvisning.

B) LEGGSKINNER

Spillere uten leggskinner blir bortvist fra kampen.

C) DRAKTER

Som i de vanlige reglene. Ved draktlikhet vil bortelaget få utdelt overtrekksvester i spillertunell.

D) DOMMER

Som i de vanlige reglene. Linjedommer brukes ikke.

REGEL 5: SPILLET

A) SPILLETS BEGYNNELSE

Hjemmelag starter med ballen. Motstander skal være minst 5 m fra ballen. Den spiller som foretok avspark, kan ikke berøre ballen før en annen spiller har berørt ballen. Det er ikke tillatt å score direkte fra avspark. 

B) BALLEN UT AV SPILL

Ballen er ute av spill når den er utenfor sidelinjen eller bak mål. Den er også ute av spill når den går opp på tribune, etc. Spillet gjenopptas med målkast når ballen er bak mål og innspark når den er utenfor sidelinjen eller oppe på tribune. 4 sekundersregel gjelder. 

C) OFFSIDE

Anvendes ikke.

D) FRISPARK

Indirekte frispark innenfor straffesparkfeltet tas på nærmeste punkt på 6 m-linjen. Motstander skal være minst 5 m fra ballen. 4-sekundersregel anvendes.

E) STRAFFESPARK

Tas på 7 m-merket rett foran mål. Andre spillere skal være minst 5 m bak straffemerket.

F) Innkast

Erstattes av innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte på innspark. Innspark skal tas direkte på den gule sidelinjen. I OttaCup dømmes innspark når ballen spilles opp på tribunen eller utenfor side og kortlinje. Innspark tas på følgende måte:

 1. Standben på eller utenfor sidelinja
 2. Ball i ro
 3. Motstander minst 5 m fra ballen
 4. 4-sekundersregel anvendes. Hvis det brukes lengre tid går ballen til motstander.
 5. Spiller som tar innspark kan ikke berøre ballen før en annen spiller har berørt ballen

G) MÅLSPARK

Målspark erstattes med målkast. Målkast kan bare utføres av målvakten. Målkast tas riktig på følgende måte:

 1. Tas innenfor eget straffesparkfelt
 2. Kan ikke kaste forbi midtlinjen på banen uten at ballen berører gulvet eller annen spiller utenfor eget straffesparkfelt
 3. Kan ikke kaste til seg selv innenfor/utenfor straffesparkfeltet for deretter å sette ballen i videre spill.
 4. 4-sekundersregel anvendes

Merk! Når målvakten redder/vinner ballen uten at den har vært bak dødlinjen, kan ballen kastes over midtlinjen eller legges ned på gulvet for så å settes i spill. Keeper kan ikke score ved å kaste ballen i motstanders mål.

H) TILBAKESPILL

Som utendørsregler.

I) HJØRNESPARK

Som utendørsregler – Motspiller skal være minst 5 m fra ballen.

J) 4-SEKUNDERS-REGELEN

Når ballen har vært ute av spill, har spilleren med ballen 4 sekunder på å sette spillet i gang etter at dommeren har gitt signal. Hensikten er at ballen skal komme hurtig i spill og at taktisk uthaling av spilletiden skal unngås. Dommeren avgjør når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet. Det skal tas hensyn til alder og ferdigheter i de yngste klassene. Dersom tidsrammen på 4 sekunder overskrides går ballen til motstanderlaget. 

REGEL 6: STRAFF OG OVERTREDELSER

A) DIREKTE FRISPARK

I tillegg til de vanlige 9 forseelsene som i utendørsregler straffes med direkte frispark (evt. straffespark), gir følgende forseelser direkte frispark (evt. straffespark):

1. Farefullt spill ved vegg.

2. Sklitakling: Sklitakling er ikke tillatt. Målvakt kan skli såfremt det ikke er til fare for andre. Blokkering av skudd ved å skli foran motspiller  er tillatt så lenge dommer ikke anser det som farefullt for motspiller.

Merk! Hvis sluttsignalet går før frisparket/straffesparket er tatt, skal frisparket/straffesparket likevel tas. Ballen kan ikke gå via medspiller og i mål.

B) INDIREKTE FRISPARK

Dømmes etter vanlige utendørsregler, men med følgende presiseringer:

1. Feil innbytte. Indirekte frispark tas hvor feil innbytte har funnet sted

2. Feil utført utkast over midtlinjen. Indirekte frispark tas på midtlinjen

3. Brudd på 4 sekundersregelen

4. Feil igangsetting av målmann når ballen ikke har vært bak dødlinjen. Indirekte frispark tas på midtlinjen.

Merk! Hvis sluttsignalet går før frisparket er tatt, skal frisparket tas direkte. Ballen kan ikke gå via medspiller og i mål.

C) ADVARSEL – GULT KORT

Som i de vanlige regler med følgende presisering:

 1. Kan gis til spiller(e) ved feil utført innbytte
 2. Kan gis til lagleder(e)/spillere(e) ved utilbørlig – usportslig oppførsel på innbytterbenken under kamp.
 3. Gult kort sones umiddelbart ved at spiller må forlate banen i 2 minutter og laget spiller med en spiller mindre. 

Merk! For å unngå at det oppnås fordel i spillet ved feil innbytte, kan dommer vurdere å vente til stopp i spillet før advarsel gis.

D) UTVISNING – RØDT KORT

Som i de vanlige reglene med følgende presisering:

 1. Utvist spiller kan ikke komme tilbake i kampen, og kan ikke sitte på innbytterbenken. Utvist spiller kan heller ikke være på innbytterbenk i påfølgende kamp(er) der straff sones.
 2. Straffen skal sones i sekretariatet gjennom resten av kampen
 3. Laget må spille med færre spillere i 3 min. regnet fra når spillet gjenopptas
 4. Laget kan sette inn ny spiller på tegn fra kampsekretariat
 5. Kan gis til lagleder(e) / spillere(e) for gjentatt utilbørlig – usportslig oppførsel på innbytterbenken under kamp
 6. I klassene alle klasser gir rødt kort automatisk en kamps karantene. Dommer skal avgi rapport om hendelsesforløpet. Ved alvorlige forseelser kan juryen gi strengere straff. Rapport vil også gå til krets ved alvorlige hendelser.
 7. Lagleder(e) har ansvar for at juryens vedtak følges opp

 

REGEL 7: KAMPENES VARIGHET

A) INNLEDENDE RUNDER

1 x 14 min

B) SLUTTSPILLKAMPER (1/8-FINALER, 1/4-FINALER , SEMIFINALER OG FINALER)

1 x 14 min. + evt. Golden goal – første mål vinner og kampen blåses av.

TURNERINGEN

Lagene deles inn i puljer for hver klasse. Innledende kamper gir 3 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort. I klasse 11/12 år kan ekstra spiller settes inn når motstander leder med 4 mål eller mer.

KLASSENE G12 OG J12

Det kåres ikke vinner og det spilles ikke sluttspill i denne klassen. Det skrives ikke ut tabeller.

ALLE KLASSER UTENOM G12 OG J12

Se kampoppsett.

TABELL

Tabellrekkefølge i klassene for klassene G14, J14, G16, J17, G 21, J19/dame sorteres etter vanlige regler.

 1. Poeng
 2. Målforskjell
 3. Flest scorede mål
 4. Innbyrdes oppgjør
 5. Loddtrekning

SLUTTSPILL

KLASSE J12 OG G12

Det kåres ikke vinner og det spilles ikke sluttspill i disse klassene.

KLASSENE J 13, G14, J 15, G16, J17 J19/DAME og G 21.

I sluttspillet spilles det cup. Ved uavgjort spilles det «golden goal». Det laget som scorer først vinner. I «golden goal» må hvert lag ta ut en spiller for hvert minutt mens spilleforlengelsen pågår helt til 2 spillere gjenstår. Den ene skal være målvakt, og ha avvikende farge på spilletrøya. Bytting av spillere i spilleforlengelsen er ikke tillatt. Spilleforlengelsen pågår til kampen er avgjort.

Ved utvisning når det gjenstår to spillere på banen, må laget fortsette med bare en spiller.

DISPENSASJONER

 I klassene J12 og G12 kan det gis dispensasjon for maksimalt en overårig spiller pr. påmeldt lag. Denne spilleren må ha hatt dispensasjon fra kretsen til å spille på laget gjennom sesongen. I klasse fra 13 år og oppover gis det dispensasjon av følgende forhold: sosiale årsaker og medisinske årsaker. Denne spilleren må ha hatt dispensasjon fra kretsen av nevnte årsak gjennom sesongen. Dispensasjon må og skal framvises for arrangør. Det gis dispensasjon for maks 1 spiller pr påmeldte lag. Overårig spiller kan ikke i samme helg spille for lag i egen aldersklasse eller høyere.

LEVERING AV PROTEST

Protest skal leveres skriftlig til turneringsleder senest 30 min etter at kampen er avblåst. Protestgebyr kr 500,– skal vedlegges protesten. Juryen vil bli innkalt for å behandle protesten. Juryens vedtak er endelig og kan ikke ankes. Vedtak vil bli meddelt skriftlig til de impliserte parter. Uansett utfall av behandlingen har det lag som legger inn protest, ikke krav på å få refundert protestgebyr.

INHABILITET

Et jurymedlem kan ikke delta på jurymøte som behandler protest som involverer egen klubb. Varamann vil bli innkalt.

GENERELT

For øvrig gjelder NFF’s lover og reglement for utendørs fotball.

Turnerningen

J 11/12, G 11/12, J 13, G 14 og J 15
            1-3 november
G 16, J 17, J 19/dame og g U 21 (født tom.2002
              8-10 november

Klasseinndeling

I innledende runder deles klassene i puljer. Seier gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng. Tabellene sorteres etter vanlige regler. Det kåres ikke vinnere og spilles ikke sluttspill i G12 og J12. I klasse g u 21 må spiller være under 22 år og over 14 år ved årets begynnelse.

Turneringsregler

Banestørrelsen er 40 m x 20 m. Spillet foregår innenfor spillflate håndball vi bruker 7'er mål på 5 x 2 m. Det benyttes Select futsal ball.

Alle spillere som brukes i OttaCup, må være medlem av den klubben spilleren deltar for. Ingen spillere kan benyttes på flere lag samme helg i samme klasse, med unntak av keeper.

Det kan benyttes 5 spillere inkludert målvakt på banen samtidig. Det kan benyttes inntil 13 spillere i hver kamp som kan byttes inn gjennom hele kampen.

Vi følger vanlige regler med noen unntak. Når ballen er utenfor banen benyttes innspark der ballen går ut. Målspark erstattes med målkast. 4 sekunder regel gjelder også ved utkast fra keeper. Tilbakespill og hjørnespark som utendørsregelen. Offside dømmes ikke. Ballen må i spill senest 4 sekunder etter dommeren har gitt klarsignal. Hvis det brukes lenger tid går ballen til motstander som setter ballen i gang på samme sted. For mer detaljerte regler gå inn på turneringsregler.

 

Premiering

I klasse G/J 12 får alle deltagere medalje. 

Fra 13 år og oppover er det lagpokal for 1, 2 og 3 plass. I tillegg får 1 plass en gavesjekk på 1000,- og gratis deltagelse neste år.

Spiller som scorer et 1000-de mål får en statuett som minne om dette. 

 

Påmelding

Påmeldingsavgift

Kr. 1750,– for alle lag. Lag som ikke ønsker overnatting og mat betaler bare påmeldingsavgift. Laget får tildelt adgangstegn for inntil 13 spillere samt 2 ledere. Frist for påmelding 5.10. 23.59.

Hvert sjette lag fra samme klubb har gratis påmeldingsavgift.

Deltagerkort

A-KORT: KR 950,–for klasse 11/12 år og 1150,- for øvrige klasser som dekker:

 • Overnatting
 • 6 måltider
 • Adgangstegn til begge haller og garderober.

Det er ett gratis A-kort pr. lag som bestiller overnatting.

Lag som ikke får plass, får melding om at de blir satt på venteliste.

Lag som trekker seg etter 15. oktober, får ikke tilbake påmeldingsavgift og blir ilagt et gebyr på kr 3 000,-.

Det er ett gratis A-kort pr. lag som bestiller overnatting.